PhDr. Petra Klastová Pappová PhD.
klinická psychologička, psychoterapeutka
Tel: +421905105344
petra.klastova@gmail.com
www.psychoterapia-ea.eu

Detail uživatele
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu