Akreditace výcviku

Výcviky probíhají podle osnov Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), které byly vypracovány podle pravidel rakouské Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE) . Vzdělávací institut SLEA byl akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP.

[Zpět]

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu