Co je EA a LT

Počátek logoterapie (V souvislosti s logoterapií znamená řecké slovo "logos" smysl ) a existenciální analýzy sahá do dvacátých a třicátých let našeho století. Jejich zakladatel - vídeňský neurolog, psychiatr a psycholog -Viktor Emil Frankl (1905 - 1997) vyšel z psychoanalýzy Sigmunda Freuda a individuální psychologie Alfreda Adlera. Vytvořil samostatný přístup - logoterapii, kterou koncipoval jako doplnění těchto dosavadních psychoterapií o tematiku smyslu života.

Prof. MUDr. PhDr. Viktor Emil Frankl, Dr. h.c.mult.
(Portrait 1994 [výřez], foto: K. Ratheiser)

Jak SLEA chápe existenciální analýzu a logoterapii

Franklovo pojetí existenciální analýzy a logoterapie

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu