Jana Božuková

Životopis

janab.jpgJana Božuková se narodila roku 1950 ve Znojmě. V roce 1973 ukončila jednooborové studium psychologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde vroce 1982 také obhájila doktorskou práci. Pracovala v klinických zařízeních a v personalistice. V roce 1984 emigrovala do Rakouska. Následovala nostrifikace studia a psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze. Je žačkou DDr. A. Längleho a Dr. L. Tutsch. Od roku 1989 má soukromou psychoterapeutickou ordinaci ve Vídni.

Je členkou výcvikového týmu rakouské Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE) - lektorkou a supervizorkou výcvikových kurzů. V roce 1996 začala vést výviky v logoterapii a existenciální analýze v Praze.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu