Seminář

Milé kolegyně a milí kolegové,

ráda bych Vás pozvala na v pořadí druhý seminář "Terapie dětí", který povede paní Jolana Mižikarová.

Jolana má dlouhodobou zkušenost s problematikou dětí v náhradní rodinné péči, pracuje s dětmi s rannou traumatizací a je ředitelkou PPP v Karlových Varech. Má ukončený výcvik v EA a LT.

Program semináře:
sobota
1. dítě v poradenském /terapeutickém/ systému - právní legislativa
2. NRP - výlučná péče 1 z rodičů, společná péče, střídavá péče
- slabiny a výhody NRP
- krátkodobá pěstounská péče
3. nechtěné dítě, vývojová stádia; následky ranné traumatizace, možnosti
kompenzace

neděle
- romské dítě v NRP, specifika romského systému


Součástí semináře budou také kasuistiky a sebezkušenost. Sebezkušenost povede Martina Vondrová. Zaměřím se na techniky využitelné při práci s dětmi.

Seminář se uskuteční 24.-25.5  2014 v centru Alivio, Badeniho 1,
Praha -Hradčany. Pracovat budeme v sobotu od 9h-18h. Pauza na oběd je plánována od 13h-14:30. V neděli budeme pracovat bez obědové pauzy 9-14h. V centru Alivio je možné po dohodě přespat, s použitím vlastních spacáků a karimatek, za mírný poplatek.

Cena semináře je 2500 Kč a bude uhrazen v hotovosti na místě.

Tomuto semináři bylo přiděleno 8 bodů od AKP v rámci systému vzdělávání.

Pokud máte o tento seminář zájem, potvrďte mně ho co nejdříve na
vondrova@slea.cz. Přednostně budou zařazeni Ti z Vás, kteří absolovovali seminář s paní Kunert, nebo o něho projevili zájem. Později bude seminář nabídnut frekventantům výcvikových skupin.

Ještě jednou Vás srdečně zvu na toto další vzdělávání a těším se na případné setkání na semináři!

Martina Vondrová

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu