Termíny probíhajících výcviků

Výcviková skupina "Praha X"

Výcviková skupina "Praha XI"

Výcviková skupina "Praha XII"

Výcviková skupina "Praha XIII"

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu