VZOR

Vlastní terapeutická práce frekventanta výcviku LT a EA

Frekventant: Jakub Hučín

Výcviková skupina č. 2


iniciály pacienta   věk pacienta 
pohlaví
období péče diagnóza dle MKN diagnóza dle ZOM počet hodin poznámka

P. J.

30 let

Muž

2. 12. 2005 – 13. 5. 2009

F60.30

F65.5

Porucha

3. ZOM

100

supervidovaný

V. P.

33 let

Žena

2. 12. 2005 – 15. 6. 2010

F60.4

Porucha

3. ZOM

157

supervidovaná

K. M.

35 let

Žena

14. 4. 2008 – současnost

F60.31

Porucha

3. ZOM

69

supervidovaná

O. M.

35 let

muž

15, 6, 2007 - současnost

F60.4

Porucha

3. ZOM

65

supervidovaný

J. S.

34 let

Muž

24. 1. 2006 – 1. 6. 2010

F60.7

Porucha

3. ZOM

52


K. J.

28 let

Žena

3. 7. 2007 – současnost

F60.7

Porucha

3. ZOM

90


J. Š.

29 let

muž

28. 7. 2008 - současnost

F60.5

Porucha

3. ZOM

53


L. Š.

36 let

muž

22. 5. 2007 - současnost

F60.7

F45.2

Primárně porucha

3. ZOM, sekundárně

1. ZOM

49


M. V.

35 let

Muž

19. 6. 2008 - současnost

F60.7

Porucha

3. ZOM

52


T. K.

38 let

Muž

15. 2. 2008 – současnost

F60.7

Porucha

3. ZOM

89Celkový počet terapeutických hodin praxe: 776

Prohlašuji, že jsem tyto pacienty měl ve své péči v rámci své vlastní psychoterapeutické praxe.Datum:                     Podpis:

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu