Navigace
SLEA Aktuality občasník DIALOGOS
SLEA LOGO
Vyhledávání
Pondělí, 21 Leden 2019
občasník DIALOGOS PDF Tisk Email
Úterý, 24 Prosinec 2002 19:30

1.číslo občasníku Dialogos Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu

Vážení čtenáři,

držíte v rukou první číslo časopisu DIALOGOS, občasníku Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA). Proč zrovna DIALOGOS? Co chceme, aby přinesl jeho čtenářům? Čím by měl být zajímavý, aby nezapadl v hromadě tiskovin, tiskopisů a papírů, které se na nás valí ze všech stran? Začněme po pořádku.

Název časopisu vznikl propojením dvou slov: dialog a logos, tedy dvou stěžejních pojmů logoterapie a existenciální analýzy. Dialog - odkazuje k dialogické, vztahové povaze lidské existence, k dialogu člověka se světem a sebou samým. Logos - smysl, je považován za prvořadý motiv lidského života a je jím označena nejlepší možná odpověď člověka na výzvu situace. V řečtině slovo DIALOGOS znamená rozmluvu, což odpovídá naší představě o významu tohoto časopisu.

Rádi bychom, aby byl DIALOGOS platformou pro sdílení informací o dění na poli logoterapie a existenciální analýzy nejen u nás, ale i v "mateřské" GLE (Geselschaft für Logotherapie und Existenzanalyse) v Rakousku a v dalších zemích, kde má GLE své pobočky.

Časopis poskytne prostor překladům odborných textů, recenzím, kazuistikám, informacím o vzdělávacích akcích, kontaktům na odborná pracoviště, terapeuty, ale také osobnějším vyjádřením v podobě anket, rozhovorů a podobně. Rádi bychom docílili vedle obsahové pestrosti i pestrosti formální. Vítáme proto i příspěvky v podobě grafické.

A co naleznete v tomto čísle? V úvodu dvě osobní úvahy, předsedkyně SLEA Jany Božukové a Aleny Neprašové, na téma začátky spojené s existenciální analýzou. Navazuje klinický příspěvek Dany Krausové Úzkost v krizové intervenci u somatického onemocnění z pohledu existenciální analýzy, který zazněl v roce 2002 na konferenci SLEA "Úzkostné poruchy a existenciálně-analytická psychoterapie. V časopise je dále uvedena recenze v roce 2001 vydané Existenciální škály. Stabilní rubrikou na pokračování bude lexikon existenciálně-analytických pojmů. Na závěr je připojen adresář terapeutů, využívajících ke své práci logoterapii a existenciální analýzu a informace o nabízených odborných akcí u nás i v zahraničí.

Věříme, že se podoba časopisu bude vyvíjet i podle vašich představ a očekávání. Proto přivítáme vaše názory, příspěvky, a nápady. Můžete je zasílat na adresu SLEA.

Přejme si, ať je DIALOGOS skutečnou, živou rozmluvou.

Za redakci: Markéta Rokytová, Alena Neprašová

OBSAH 1. čísla

  • Editorial (Markéta Rokytová, Alena Neprašová)
  • Fascinace začátkem (Jana Božuková)
  • Probuzení vnitřního průkopníka (Alena Neprašová)
  • Úzkost v krizové intervenci u somatického onemocnění z pohledu existenciální analýzy (Dana Krausová)
  • Recenze Existenciální škály (Daria Netíková)
  • Lexikon existenciálně-analytické terminologie
  • Informace, kontakty

REDAKCE

Markéta Rokytová, Alena Neprašová

Externí spolupráce: Jan Malík, David Svoboda

Aktualizováno Neděle, 24 Květen 2009 19:32