Navigace
SLEA Aktuality 6.Den logoterapie a existenciální analýzy
SLEA LOGO
Vyhledávání
Úterý, 19 Březen 2019
6.Den logoterapie a existenciální analýzy PDF Tisk Email
Sobota, 12 Listopad 2005 21:25

 

12. listopadu 2005 proběhl již šestý Den logoterapie a existenciální analýzy s názvem - "Existenciálně analytický pohled na sexualitu".

Program 6. dnu logoterapie a existenciální analýzy:

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu

ve spolupráci s

Psychiatrickou léčebnou Bohnice

pořádá 6. den logoterapie a existenciální analýzy s názvem:

"Existenciálně-analytický přístup k sexualitě"

PROGRAM
Přednášky (9:00 - 13:00) Workshopy (14:30 - 17:00)

pozn.: uvedené časy jsou pouze orientační

Úvodní slovo:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Srdečně Vás tímto zveme na šestý den existenciální analýzy a logoterapie. Jsme potěšeni, že stejně jako v minulém roce se můžeme sejít v Divadle Za Plotem v Bohnické léčebně.

Letos jsme vybrali téma, které prostupuje jako základně bytostný fenomén náš život - sexualitu. Toto velmi intimní téma je však provázeno nejen slastí, ale i řadou těžkostí. Rádi bychom se na toto téma podívali z pohledu existenciální analýzy. V přednáškách a odpoledních seminářích se zastavíme u osobní, prožitkové kvality sexuality, postoje k ní jako výchozího bodu pro psychoterapeutickou práci, ale například i těžkostí a obavách při jejím tematizování v terapii - ať již ze strany terapeuta, či ze strany klienta.

Jako novinku jsme do našeho programu zařadili panelovou diskusi, ke které se nám podařilo získat přední odborníky v této oblasti. Ti si ve vzájemném dialogu nad psychoterapií sexuálních deviací vymění své odborné pohledy a zkušenosti.

Těšíme se na vaši účast a doufáme, že budeme mít možnost vás na naší konferenci uvítat.

Za společnost Martin Wagenknecht

Přednášky:

 

Dvojí tvář sexuality
Jana Božuková

Dvojí tvář sexuality. Je sexualita spise jen tělesné probíhajícím biologickým mechanismem, anebo prožíváme sexualitu jako něco vlastního, s čím se identifikujeme, v čem jsme hodně osobní? Je sexualita spise výrazem vztahu, nebo je jen prostředkem k uspokojeni tělesné potřeby? Přednáška je zamyšlením nad věcnou otázkou, co je to sexualita a jak ji můžeme porozumět.


Psychoterapie sexuálních menšin
Dagmar Křížková

Zkušenosti s uplatněním logoterapie a existenciální analýzy v psychoterapii egodystonních homosexuálních mužů a žen i jedinců s poruchou sexuální preference či pohlavní identity.


"Vy mne tak rozumíte..."- sexualita a terapeutický vztah
Martina Vondrová

Rozpaky, povzbuzení, strach, odpor, zklamání, touha, zrada...a mnoho jiných emocí může vstoupit do terapeutického vztahu, když se na straně terapeuta, klienta či obou probudí tělesné sympatie. Na to jak, lze s touto skutečností v terapii dobře zacházet se zaměří nejen přednáška, ale i navazující workshop.


Panelová diskuse - Účinné faktory psychoterapie sexuálních deviací

Panelové diskuse se zúčastní S. Brichcín, J. Kožnar, J. Spilková, D. Křížková a T. Soukupová

 

Workshopy:

 

 

Sexuální výchova z pohledu logoterapie a existenciální analýzy
Romana Doležalová

Sexuální výchova je jednou z důležitých cest vedoucích k zralé úrovni lidské sexuality. Prakticky orientovaný, sebezkušenostní workshop nabízí účastníkům možnost seznámit se interaktivní formou s dialogickými skupinovými metodami, uplatněním hry, výtvarnými a hudebními technikami při sexuální výchově dětí a mládeže.


Hranice mužské sexuality
zážitkový seminář, gender a existenciální analýza

Vít Vaďura, Michal Novotný

Prostřednictvím výtvarné techniky a otázek formulovaných z pohledu LT+EA si mužští účastníci semináře zmapují prostor vlastní sexuality a pokusí se nahlédnout na vzájemnou podobnost či jinakost ve vnímání tohoto fenoménu cíl semináře: každý z účastníků si tvůrčí metodou zmapuje hranice, v jakých vnímá svou vlastní sexualitu a zprostředkuje tento obraz ostatním


Sexuální zneužití
Dana Krausová, Alena Neprašová

Sebezkušenostní workshop přibližující existenciálně-analytický obraz sexuálního zneužití a způsob zacházení s tímto tématem v psychoterapii.


Sexualita a naše předsudky v psychoterapii

Dagmar Křížková, Jakub Hučín

Workshop nabídne společné zmapování předsudků, které nás ovlivňují, když se v terapii dotýkáme sexuality a sexuálních témat. Jak se svými předsudky zacházíme? Co nám brání a co nám pomáhá v zaujetí fenomenologického postoje?.


"Vy mne tak rozumíte..."- sexualita a terapeutický vztah
Martina Vondrová, Martin Wagenknecht

Rozpaky, povzbuzení, strach, odpor, zklamání, touha, zrada...a mnoho jiných emocí může vstoupit do terapeutického vztahu, když se na straně terapeuta, klienta či obou probudí tělesné sympatie. Na to jak, lze s touto skutečností v terapii dobře zacházet se zaměří nejen přednáška, ale i navazující workshop.

Datum, místo a cena:

Datum: sobota 12. listopadu 2005 od 9:00 do 17:00 (registrace účastníků od 8:30 )
Cena : 450,- Kč (pro studenty a členy SLEA 280,- Kč, pro zaměstnance PL Bohnice 100,- Kč).
Místo:
Divadlo v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, Ústavní 91, Praha 8.
(doprava: ze stanice metra C (Kobylisy) autobusem č.152 do stanice Libeňská nebo autobusem č. 200 a 177 do stanice Odra -
viz mapka)

Pozn.: Akce je uznána AKP do kontinuálního vzdělávání klinických psychologů


Aktualizováno Úterý, 26 Květen 2009 21:34