9. Den logoterapie a existenciální analýzy - Program Tisk
Úterý, 13 Říjen 2009 20:51

logoslea

Společnost pro logoterapii

a existenciální analýzu

ve spolupráci

s Psychiatrickou léčebnou Bohnice pořádá

 

 

9. Den logoterapie a existenciální analýzy

 

na téma

 

Existenciálně-analytický

přístup k závislostem

 


21. listopadu 2009 od 9 do 17 hodin

v Psychiatrické léčebně Bohnice

logoslea

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

 

Velice nás těší vaše trvající podpora a přízeň, bez které by tu nebyl 9. Den logoterapie a existenciální analýzy. Ale nejsme na tom už závislí?

 

V letošním přednáškově-sebezkušenostním dni bychom vám rádi představili fenomén závislosti. Z existenciálně analytického úhlu pohledu není závislost viděna pouze jako

problematické užívání psychoaktivních látek, ale je nazírána šířeji, jako nesvobodný vztah vůči nějaké skutečnosti. Bolestí této nesvobody je prožívaná bezmoc, kdy závislý je v zajetí něčeho, co mu není vlastní, vůči čemu nemá dost sil a svým způsobem si uvědomuje, že to jde proti jeho bytostnému založení (smyslu života). Z různých důvodů se závislý nachází omezený ve své noetické dimenzi, schopnosti zaujmout vědomý odstup, možnosti se svobodně rozhodnout a v přijetí odpovědnosti za své konání. Přednášky a semináře postihují různé úseky a zkušenosti z cesty od závislosti ke svobodně volenému žití.

 

Věříme, že si i tentokrát odnesete hodnotné podněty a inspiraci pro svou terapeutickou práci.

 

Těšíme se na Vaši účast. Za Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu

 

Martin Wagenknecht

 

Program

Registrace (od 8:30 hodin)

Přednášky (9–13 hodin)

 

Cesta závislého k ne-závislosti

Irena Zvánovcová

Projevy závislé dynamiky u obézních pacientů

Martin Wagenknecht

„Jsi moje všechno…“ – závislá osobnost a její závislý svět

Dana Krausová

Workshopy (14:30–17:00 hodin)

Závislost v sourozeneckém vztahu

Tereza Soukupová

Dospělé děti rodičů závislých na alkoholu

Iveta Hrčková

„Nemohu bez tebe žít“ – závislost v partnerském vztahu

Jakub Hučín a Markéta Srbová

„Stále hladovím!“

Martina Vondrová

Projevy závislé dynamiky u obézních pacientů

Martin Wagenknecht

Úskalí psychoterapeutické práce se závislou osobnostní

Dana Krausová


Anotace k přednáškám

Cesta závislého k ne-závislosti

PhDr. Irena Zvánovcová

V životě závislého člověka se dříve nebo později objevují intenzivní pocity prázdnoty, závislý člověk si s palčivostí uvědomuje, že žít s drogou je utrpení, stejně tak jako žít bez drogy.

To je moment, kdy se otevírá možnost pro změnu.

Tato přednáška ukazuje, jak existenciálně analytická terapie může podporovat závislého člověka „ve zpevňování a vytváření půdy“ pro změnu a doprovázet ho na cestě k ne-závislosti, tedy k plně žité a naplňující existenci.

Projevy závislé dynamiky u obézních pacientů

PhDr. Martin Wagenknecht

Představení projevu závislé dynamiky u obézních pacientů spolu s náčrtem možností terapeutické intervence.

Jsi moje všechno…“ Závislá osobnost a její závislý svět

PhDr. Dana Krausová

Je-li přirozený proces zrání od závislosti k autonomii zkomplikován, je samostatné emoční prožívání a jednání zablokováno. Člověk se uchyluje k nouzové strategii „nemám sebe, ty jsi mi vším, bez tebe ne-existuji“. Závislá osobnost nemá své autonomní struktury a ve svém bytí závisí od vnějšího. Svět konstruuje a interpretuje podle závislého vnímání sebe, druhých i světa.

Jádrem závislé dynamiky je emoční nezralost, neschopnost používat sebe, své prožívání a vidění k rozhodování a řízení vlastního života. Orientačním bodem se stává druhý člověk. V osobních vztazích taková osoba doslova visí na emocionalitě druhého, vytváří typické závislé vztahy, ve kterých trpí, ale zároveň bez nich nedokáže být.

Jak porozumět klientovu závislému světu v pohledu existenciální analýzy? V přednášce zazní některé konkrétní možnosti práce s klientem v procesu existenciálně-analytické terapie.

Anotace k workshopům

Závislost v sourozeneckém vztahu

Tereza Soukupová, PhD.

Kazuistický seminář představí jeden z typu vztahové závislosti, se kterým se psychoterapeut může v praxi setkat.

Dospělé děti rodičů závislých na alkoholu

Mgr. Iveta Hrčková

Seminář se zaměří na charakteristické rysy, které jsou patrné v osobnostech dětí závislých rodičů, a bude provázen kazuistikou konkrétní klientky.

Nemohu bez tebe žít“- závislost v partnerském vztahu

Jakub Hučín a Mgr. Markétá Srbová

Sebezkušenostní workshop, ve kterém budeme hledat hranici mezi autentickým zájmem o partnera a  nevztahovou závislostí na něm. Budeme se dívat na to, co všechno může být za pocitem, že mi druhý  chybí, jakým způsobem se snažíme vztah a pozornost druhého zajišťovat a jak to druhý partner vnímá.

Stále hladovím!“

Mgr. Martina Vondrová

Intenzivní snaha o zasycení smyslového vnímání, je přirozenou snahou závislého   o  náhradu  chybějící schopnosti prožívat. Kazuistický seminář se bude dívat na příčiny i uvolnění zablokované  emocionality.

Projevy závislé dynamiky u obézních pacientů

PhDr. Martin Wagenknecht

Seminář volně naváže na přednášku a otevře prostor pro sdílení zkušeností a odpovědi na vzniklé otázky.

Úskalí psychoterapeutické práce se závislou osobností

PhDr. Dana Krausová

Praktický workshop bude zaměřen na úskalí psychoterapeutického vztahu a na důležité momenty emocionálního zrání klienta.

Místo konání:

Psychiatrická léčebna Bohnice – Divadlo Za plotem Ústavní 91, Praha 8

(spojení: ze stanice metra C Kobylisy autobusem 152 do stanice Libeňská nebo autobusem 200 a 177 do stanice Odra)

Cena:

450 Kč

členové SLEA a studenti: 280 Kč

zaměstnanci PL Bohnice: 100 Kč

Leták ke stažení v pdf


Aktualizováno Úterý, 27 Říjen 2009 21:54