Navigace
SLEA Aktuality Karel Balcar - Logoterapie a existenciální analýza: výcvik a vzdělávání
SLEA LOGO
Vyhledávání
Pondělí, 20 Leden 2020
Karel Balcar - Logoterapie a existenciální analýza: výcvik a vzdělávání PDF Tisk Email
Pondělí, 22 Říjen 2007 20:54
Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla je svérázným přístupem k výchovnému, poradenskému a terapeutickému zvládání životních problémů i některých druhů duševních a psychosomatických poruch. Doplňuje jiné přístupy - somatoterapeutické a psychoterapeutické - o hlediska duchovních motivů a schopností člověka jako bytosti nadané sebereflexí, svědomím, svobodou volby a odpovědností.

Východiskem je pojetí životního smyslu jako základní podmínky lidské motivace k životu za rozmanitých, příznivých i nepříznivých, okolností. Člověk žije plně (a zdravě v širším i užším smyslu) tehdy, je-li jeho rozhodování a počínání smysluplným odpovídáním na otázky a výzvy, které mu předkládá život - jinak řečeno, má-li pro co žít. Ztráta této životní kvality v podobě nenacházení či ztráty vůdčích životních hodnot, v podobě překážek v jejich nalézání a uskutečňování a v podobě zakoušené "existenciální prázdnoty" bývá mnohdy zdrojem duševní, tělesné, nebo společenské patologie jednotlivců či skupin.

Vlastní logoterapeutická a existenciálně analytická praxe má dvojí obecné zaměření:

  1. Terapeutickou a poradenskou práci se selháváním v oblasti hledání, nacházení a uskutečňování smyslu jedinečných situací, zážitků a činů člověka v konkrétních podmínkách jeho života.
  2. Uplatnění duchovních schopností sebeodstupu a sebepřesahu při terapii různých duševních, společenských a psychosomatických poruch v životě člověka pomocí speciálně strukturovaných terapeutických metod.

V současnosti se z tvůrčího díla V. Frankla vyvíjejí dva postupně se odlišující směry, jejichž představiteli jsou Franklovi žáci Elisabeth Lukasová (Fürstenfeldbruck, SRN) a Alfried Längle (Vídeň, Rakousko). Lukasová rozvíjí svůj přístup - spíše pod názvem "logoterapie" - a rozpracovává jej v původním franklovském pojetí duchovně (noologicky) založené metody jako alternativy terapeutické volby samostatně či v kombinaci s jinými poradenskými a psychoterapeutickými přístupy. Längle rozpracovává - spíše pod názvem "existenciální analýza" - svůj přístup jako šíře založené pojetí vycházející z existenciálních motivací člověka a při terapeutické práci integrující různé logoterapeutické i psychoterapeutické zdroje a postupy v jednotném rámci vlastního pojetí tělesné, duševní a duchovní dynamiky lidského života.

Oba tyto směry mají své představitele v odborných společnostech a vzdělávacích institutech v mnoha zemích většiny světadílů. Tyto instituty mají navzájem srovnatelné vzdělávací programy pro poradce a terapeuty, které obsahují teorii, skupinový a individuální metodický a sebezkušenostní výcvik, a posléze supervidovanou praxi, kazuistické studie, závěrečnou odbornou práci a další vzdělávací aktivity (účast na kurzech a konferencích). Přijetí do vzdělávacího programu předpokládá ukončené odborné vzdělání zdravotnického či humanitního směru a úspěšné absolvování přijímacích pohovorů, kde se zkoumá odborná a osobnostní (zvláště motivační a schopnostní) způsobilost k úspěšnému zvládnutí přípravy a pak i výkonu logoterapeutické a existenciálně analytické praxe v některém oboru práce s lidmi.

Vzdělávání probíhá při zaměstnání v podobě víkendových, příležitostně vícedenních skupinových soustředění, individuálních sebezkušenostních sezení a později supervizních rozborů uchazečem napřed sledovaných, později již samostatně prakticky vedených klientů. Úplná příprava terapeuta či poradce pro samostatnou logoterapeutickou a existenciálně analytickou práci trvá zpravidla pět až šest let. Organizované výukové aktivity v podobě kurzů či seminářů zabírají přibližně 800 hodin, další - individuální sebezkušenostní výcvik, účast při práci s klienty, supervizní sezení a vlastní práce s klienty v rámci vzdělávání - přibližně dalších 1200 hodin.

Podmínky přijímání do výcviku, náplň a rozsah vzdělávacího programu a požadavky pro jeho úspěšné dokončení a získání diplomu se poněkud liší především podle toho, pro jaký druh práce a v jakém oboru se poradce či terapeut kvalifikuje. Podrobnější údaje o tom je možno si vyžádat přímo od zahraničních institutů, které toto vzdělávání poskytují. Informaci o možnostech a nárocích vzdělání v logoterapii a existenciální analýze v České republice lze získat na adresách:

  1. Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), PhDr. Jana Božuková,  Volutová 2523/39, 158 00 Praha 5, tel.: 0723/932830, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (výcvik ve spolupráci s A. Länglem - GLE, akreditovaný pro oblast zdravotnictví - viz informace o výcviku).
  2. Institut pro integrovanou psychoterapii a psychologické poradenství (IPIPAPP), P. O. Box 08, 775 08 Olomouc; tel. 068 / 541 61 79 (výcvik v návaznosti na E. Lukasovou z Fürstenfeldbrucku).
Aktualizováno Úterý, 23 Říjen 2007 00:09