7. Den logoterapie a existenciální analýzy Tisk
Sobota, 27 Říjen 2007 21:35

27. 10. 2007 se konal 7. Den logoterapie a existenciální analýzy na téma: "Syndrom vyhoření z pohledu existenciální analýzy".

Program 7. dnu logoterapie a existenciální analýzy:

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu

pořádá 7. den logoterapie a existenciální analýzy s názvem:

„Syndrom vyhoření z pohledu existenciální analýzy“

PROGRAM
Přednášky (9:00 - 13:00) Workshopy (14:30 - 17:00)

 

 

pozn.: uvedené časy jsou pouze orientační

Úvodní slovo:

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

pro letošní, sedmý Den logoterapie a existenciální analýzy jsme jako téma zvolili syndrom vyhoření (burnout). Z pohledu existenciální analýzy se jedná o zvláštní případ existenciálního vakuua (utrpení ze ztráty smyslu) nedostatku existencionálního naplnění v oblasti pracovní činnosti. Pracovní činnost přestává být prožívána jako výzva, ale stále více jako vydání, stává se věcným, nuceným následováním „zdánlivého smyslu“ (často nejlepšího úmyslu). Syndrom vyhoření, existenciálního vyprázdnění se dotýká všech rovin bytí jedince. Na somatické úrovni se projevuje slabostí,vyčerpáním, na psychické podrážděností, ztrátou radosti a v noetické rovině stažením se ze světa výzev a vztahů.

Věříme, že na našem přednáškově-sebezkušenostním dni naleznete podněty nejen pro práci ve vaší profesi, ale i pro sebe smotné - prevenci vlastního vyhoření.

Za společnost SLEA Vás srdečně zve k účasti

Martin Wagenknecht

 

Přednášky:

Musím a nemohu jinak
MUDr. Irena Zvánovcová

Setkaní s klientem, jenž je ohrožen vyhořením, nám pootevírá drama utrpení člověka, který žije a dělá převážně to, co musí. Ztrácí vnitřní souhlas a vztah k tomu, co žije a dělá. Zažívá vnitřní prázdnotu, beznaděj a směřuje k celkovému vyčerpání. Tématem přednášky je existenciálně-analytický pohled na „burn-out syndrom“, jeho dynamiku, terapii a prevenci.


Specifika terapie klientů - manažerů
Mgr. Tomáš Vašák

Přednáška se zaměří na tři okruhy: 1) Manažerské myšlení – S jakými očekáváními vstupuje manažer do terapie? (Kde se objevují třecí plochy mezi terapií a manažerskou realitou?, Proč manažeři často hodnotí terapii jako neúčinnou?); 2) Burnout syndrom v manažerské praxi – Typické reakce manažerů (útěk do nemoci, útěk z firmy. Sociálně pracovní kontext terapie - rizikové změny chování. Remise jako průvodní jev "nedokončené" terapie); 3) Typické chyby terapeuta - Manažerské "pastičky" na terapeuta. (Proč nelze aplikovat modely partnerské či rodinné konstelace do pracovní organizace? Jak motivovat klienta k "dotažení" terapeutického procesu).


Život v roli jako předpoklad vyhoření
Mgr. Jakub Hučín

Nejlepší a prakticky jedinou spolehlivou prevenci vyhoření je autentický život. Pracovat v oblasti pomáhajících profesí ovšem znamená na sebe vzít určitou roli - terapeuta, poradce, lékaře, učitele, duchovního... Často se role stává dokonce součásti osobního života a prolíná se s ním. Pokud člověk nedokáže ze své role vystoupit a žije v ní dlouhodobě, nebo se s ni dokonce ztotožní, ať už nuceně, nebo dobrovolně, vzdaluje se od svého autentického prožívání, od svých osobních emocí, od svých osobních potřeb. Jeho osobní a ani profesní život není sycený zevnitř a je akutně ohrožen vyhořením. Zabránit vyhoření dokáže jen tehdy, pokud se vrátí k sobě a k autentickému prožívání života.

 

Workshopy:

 

Jak nevyhořet?
PhDr. Romana Doležalová

Sebezkušenostní interaktivní seminář nabídne účastníkům existenciálně-analytický pohled na syndrom vyhoření, prezentaci konkrétních praktických možností, jak se sebou dobře zacházet a předcházet projevům vyhoření.

 


Vyhořím snadno?
PhDr. Tereza Soukupová, MUDr. Petr Hrubeš

 

Workshop nabídne formou sebezkušenosti možnost zmapovat si vlastní míru odolnosti vůči syndromu vyhoření. Copingovým strategiím a dalším faktorům, které mohou přispívat ke vzniku a rozvoji burn-out syndromu, se přiblížíme kresebnou technikou a příběhem z dávných dob.


Syndrom vyhoření v rodinných vztazích
Mgr. Michal Novotný, Mgr. Jakub Hučín

 

Lidské vztahy a zejména partnerské a rodinné vztahy patří k nejdůležitějším lidským hodnotám. Vztahy naplňují, ale také přinášejí zátěž. Co se stane se vztahem v rodině, když začne dlouhodobě člověku víc brát, než přinášet? Když má najednou pocit, že se z partnerského vztahu "cosi vytratilo", nebo když ochladne rodičovská láska vůči dětem? Když se člověk na setkaní s rodinou netěší a vyhýbá se mu a společnost druhých je pro něj nesnesitelná? Je možné takové vyhořelé vztahy znovu oživit? A co je k tomu potřeba? Tyto a podobné otázky si můžete položit v sebezkušenostním workshopu


Syndrom vyhoření a rodičovství
PhDr. Jolana Mižikarová

 

Syndrom vyhoření (vyhaslosti, vyhasnutí, vyprahlosti) byl poprvé popsán v roce 1975. Existují různé definice, nejčastěji je ale syndrom vyhoření definován jako ztráta profesionálního zájmu, jako vyhoření v procesu pomáhajících profesí. Lze však hovořit o syndromu vyhoření i při výchově a péči o vlastní dítě? Ve svém workshopu nabízím teoreticko zážitkové zamyšlení nad touto problematikou, popsání příčin, příznaků, fází a nakonec se chci zabývat možností nápravy.


Specifika terapie klientů – manažerů
Mgr. Tomáš Vašák

 

Ve workshopu si účastníci zážitkovou formou zkusí modely práce s klienty na vrcholných manažerských pozicích. Na základě kasuistik budou připraveny "obvyklé" scénáře komplikací terapie a účastníci si formou hraní rolí budou moci vyzkoušet jejich překonávání. Součástí workshopubude možnost videotréninku.

Datum, místo a cena:

Datum: sobota 27. října 2007 od 9:00 do 17:00 (registrace účastníků od 8:30 )
Cena : 500,- Kč (pro studenty a členy SLEA 350,- Kč).
Místo:
Divadlo Za plotem v areálu Psychiatrické léčebny Bohnice, Ústavní 91, Praha 8. (doprava:
ze stanice metra C Kobylisy autobusem č.152 do stanice Libeňská nebo autobusem č. 200 a 177 do stanice Odra -
viz mapka)

Pozn.: Akce je uznána AKP do kontinuálního vzdělávání klinických psychologů

Aktualizováno Sobota, 30 Květen 2009 21:40