Navigace
SLEA
SLEA LOGO
Vyhledávání
Pátek, 15 Únor 2019
2. Den logoterapie a existenciální analýzy PDF Tisk Email
Pátek, 23 Únor 2001 06:33

1. dubna 2001- Proběhl druhý logoterapeutický den - Na cestě k sobě a ke světu.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu

pořádá 2. logoterapeutický den s názvem

"NA CESTĚ K SOBĚ A KE SVĚTU"

Program 2. logoterapeutického dnu:

 • Program
 • Úvodní slovo
 • Přednášky
 • Workshopy
 • Datum, místo a cena
  PROGRAM

  Přednášky (9:00 - 13:00)

  • Osoba v dialogu
   PhDr. Martin Wagenknecht
  • Metoda osobní existenciální analýzy jako terapeutický koncept
   PhDr. Jana Božuková
  • Zaujetí postoje
   PhDr. Daria Netíková
  • EA metoda a krize pramenící z pracovního zatížení
   Mgr. Tomáš Vašák
  • Výtvarno v existenciální analýze
   PhDr., Ing. Marie Lhotová
  • Dialog se svědomím
   MUDr. Dagmar Křížková

  Workshopy (14:30 - 17:30)

  • Zastavení v čase
   Mgr. Vladimíra Nahodilová, Martina Vondrová
  • Bibliodrama
   PhDr. Daria Netíková, Mgr. Elena Strupková
  • Srovnání pastoračního přístupu a existenciální analýzy v léčbě deprese
   PhDr. Dana Krausová
  • Výtvarno v existenciální analýze
   PhDr., Ing. Marie Lhotová
Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) si Vás dovoluje pozvat na druhé celodenní setkání - logoterapeutický den. Jeho název "Na cestě k sobě a ke světu" nastiňuje základní principy současné existenciálně analytické práce s klientem.

Původní metody existenciální analýzy a logoterapie prošly v rakouské Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE) podstatným rozšířením a obohacením o oblast životopisnou, emoční a vnímání sebe sama. Vycházejí z fenomenologického přístupu a snaží se obnovit, mobilizovat schopnost dialogu mezi osobou a světem. Cílem takto pojatých metod je přivést klienta k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení se životem (se sebou samým a okolním světem), k jeho vlastním možnostem naplnění smyslu, tedy k autentickému, svobodně rozhodnutému životu. Metody již nejsou zaměřeny jen na tématiku smyslu života, ale i na vnitřní prožívání klienta a podmínky vedoucí, příp. bránící plné osobní existenci. Tam, kde je nalézání smyslu nějakým způsobem znemožněno, se metody existenciální analýzy a logoterapie snaží o znovuobnovení schopnosti klienta vnímat, nechat se oslovit a porozumět požadavkům života, zaujmout k nim postoj, rozhodnout se a odpovědět na ně.

Letošní logoterapeutický den jsme se rozhodli věnovat každodenní poradenské a terapeutické praxi současné existenciální analýzy a logoterapie. V jednotlivých přednáškách vám představíme metody a praktické postupy, které pomáhají přivést klienta k sobě a ke světu. Věříme, že přednášky budou inspirací pro vaši práci.

Za společnost SLEA Vás srdečně zve k účasti

Martin Wagenknecht

Přednášky:

Osoba v dialogu
PhDr. Martin Wagenknecht

Pojetí člověka a existence v současné existenciální analýze a logoterapii nadále vychází z teorie motivace a antropologie V. E. Frankla. Franklova teorie byla však dále rozpracována a rozšířena (především A. Länglem). Tímto posunem došlo k vytvoření existenciální analýzy jako samostatné psychoterapeutické metody. Příspěvek se zaměří na posun v pojetí osoby a existence v současné existenciální analýze.

Metoda osobní existenciální analýzy jako terapeutický koncept
PhDr. Jana Božuková

Metoda osobní existenciální analýzy, která byla vyvinuta Alfriedem Länglem je dnes nejpoužívanější metodou existenciálně-analytické psychoterapie. Jejím cílem je přivést člověka do dialogu s tím, co se ho týká, co se ho dotýká: a to jak do dialogu se sebou, tak do dialogu se světem. Metoda osobní existenciální analýzy vede k zintenzivnění terapeutického procesu v oblasti prožívání a emocionality, k zaujetí autentického postoje k “nároku” dané situace a k souhlasnému jednání jako odpovědi, která vede k prožitku smysluplného naplnění existence.

Zaujetí postoje
PhDr.Daria Netíková

V zaujímání postojů je člověk svobodný. Život nám přináší různé situace, my se k nim můžeme různě postavit. Je člověk vždy schopen zaujmout svobodný postoj? Psychoterapeutické metody V. E. Frankla a A. Längleho zde volí rozdílnou cestu.

EA metoda a krize pramenící z pracovního zatížení
Mgr. Tomáš Vašák

Dlouhodobá zátěž v extrémně odpovědných pracovních funkcích se stává potencionálním rizikovým faktorem pro vznik existenciální krize. Možnosti využití existenciálně analytických postupů jsou jak v profylaxi, tak v terapii takových situací. Přednáška se zaměří na způsoby profylaxe a zároveň na konkrétních příkladech přiblížíme souvislost existenciálního ohrožení a chybných rozhodnutí v pracovních situacích.

Výtvarno v existenciální analýze
PhDr., Ing. Marie Lhotová

O zprostředkující úloze výtvarna při tvorbě anamne-stického materiálu v existenciální analýze, komunikačním aspektu výtvarného sdělení a aktualizačním procesu porozumění realitě

Dialog se svědomím
MUDr.Dagmar Křížková

Příspěvek je věnován terapeutické práci se svědomím, která tvoří nejhlubší jádro osobní existenciální analýzy. Hlas svědomí je nejcitlivějším ukazatelem autentické cesty ke světu i k sobě samému. Práce se svědomím je zároveň zkušebním kamenem terapeutovy nezaujaté otevřenosti vůči každému klientovi, zvláště tehdy, když se klientův a terapeutův hlas svědomí vzájemně kříží.

Workshopy:

Zastavení v čase
Mgr. Vladimíra Nahodilová, Martina Vondrová

Jak neztratit sebe a vybírat z požadavků světa? Práce se sebou samým z pohledu logoterapie a existenciální analýzy.

Bibliodrama
PhDr. Daria Netíková, Mgr. Elena Strupková

Ukázka využití bibliodramatu v existenciální analýze. Prožijeme hlouběji biblický příběh o marnotratném synovi (Lk 15, 11-32), abychom se dostali blíž sami k sobě, k druhým lidem ve skupině a nalezli sami pro sebe jeho poselství.

Srovnání pastoračního přístupu a existenciální analýzy v léčbě deprese
PhDr.Dana Krausová

Workshop nastíní z fenomenologického pohledu základní rozdíl v podstatě obou přístupů. Na kasuistice bude názorně přiblížen postup existenciální analýzy jako léčebné metody depresivní poruchy v porovnání se způsobem práce s depresí v pastoračním přístupu.

Výtvarno v existenciální analýze
PhDr., Ing. Marie Lhotová

Pomoc výtvarných prostředků při práci s hodnotami.

Datum, místo a cena:

Datum: 21. 4. 2001 od 9:00 (registrace účastníků od 8:30)
Cena: 400,- Kč (pro studenty a členy SLEA 250,- Kč)
Místo:
Evangelická teologická fakulta, Černá 9, Praha 1

Pozn.: Logoterapeutický den byl uznán AKP do kontinuálního vzdělávání klinických psychologů


Aktualizováno Pondělí, 25 Květen 2009 21:28