Navigace
SLEA
SLEA LOGO
Vyhledávání
Pátek, 15 Únor 2019
3. den logoterapie a existenciální analýzy PDF Tisk Email
Neděle, 24 Březen 2002 19:13

12. března 2002 proběhl třetí den logoterapie a existenciální analýzy s názvem - "Úzkostné poruchy a existenciálně analytická psychoterapie"

Program 3. logoterapeutického dne:


Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu

pořádá 3. logoterapeutický den s názvem

"Úzkostné poruchy a existenciálně analytická psychoterapie"

 

PROGRAM

Přednášky (9:00 - 13:00)

 • Pojetí a význam strachu z pohledu existenciální analýzy
  PhDr. Jana Božuková
 • Terapie úzkostných poruch
  MUDr. Dagmar Křížková
 • Úzkost v krizové intervenci u somatického onemocnění z pohledu existenciální analýzy
  PhDr. Dana Krausová
 • "Strach ze strachu" a jeho překonávání
  Mgr. Elena Strupková

Workshopy (14:30 - 17:30)

 • "Úzkost a strach, jako cesta hledání půdy pod nohama"
  Mgr. Vladimíra Nahodilová, Martina Vondrová
 • "Co se svým strachem udělám?"
  Mgr. Renata Kutnarová, PhDr. Daria Netíková
 • Neverbální techniky v práci s úzkostí v existenciálně-analytickém přístupu
  PhDr. Dana Krausová, Mgr. Alena Neprašová
 • Kazuistický workshop
  Mgr. Tomáš Vašák

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) si Vás dovoluje pozvat na třetí celodenní setkání - logoterapeutický den.

Přednášky:

Pojetí a význam strachu z pohledu existenciální analýzy
PhDr. Jana Božuková

Strach a jeho základní fenomenologické formy, vznik a kořeny strachu, hodnota strachu.

 

Terapie úzkostných poruch
MUDr. Dagmar Křížková

Uplatnění existenciální analýzy a logoterapie v léčbě úzkostných poruch - zkušenosti z psychiatrické praxe.

 

Úzkost v krizové intervenci u somatického onemocnění z pohledu existenciální analýzy
PhDr. Dana Krausová

Úzkost jako projev ohrožení vlastního bytí, je nejen bezprostřední prožitek pacientů s vážným somatickým onemocněním, ale dotýká se i příbuzných pacienta i pomáhajícího personálu. Konfrontuje s nejistotou vlastní existence. Zásah do tělového schématu, jakým je operace srdce, je nejen život zachraňující výkon, ale současně je pacienty vnímán jako narušení jejich nejmenšího prostoru bytí, provázený pocitem úzkosti a ohrožení. Přednáška nastíní, jak se existenciálně-analytické zacházení s úzkostí odráží v krizové intervenci v průběhu hospitalizace.

 

"Strach ze strachu" a jeho překonávání
Mgr. Elena Strupková

Kazuistický příspěvek zachycující existenciálně analytický přístup v terapii úzkostné poruchy.

Workshopy:

"Úzkost a strach, jako cesta hledání půdy pod nohama"
Mgr. Vladimíra Nahodilová, Martina Vondrová

Sebezkušenostní práce na nalezení způsobu, jak strach pojmenovat a oslovit.

 

"Co se svým strachem udělám?"
Mgr. Renata Kutnarová, PhDr. Daria Netíková

Workshop nabízí přiblížení se k vlastním strachům pomocí sebepoznání, dialogu a osobního prožitku při ukázkách metod terapie strachu.

 

Neverbální techniky v práci s úzkostí v existenciálně-analytickém přístupu
PhDr. Dana Krausová, Mgr. Alena Neprašová

Neverbální techniky v práci s úzkostí v existenciálně-analytickém přístupu.

 

Kazuistický workshop
Mgr. Tomáš Vašák

Kazuistický workshop zaměřený na práci s úzkostí mapuje možnosti využiti existenciálně-analytického přístupu na případu dlouhodobé úzkostné pacientky. Workshop se zaměří především na rozdílnou práci s akutním úzkostným laděním.

Datum, místo a cena:

Datum: 2. března 2002 od 9:00 (registrace účastníků od 8:30)
Cena: 400,- Kč (pro studenty a členy SLEA 250,- Kč)
Místo:
Evangelická teologická fakulta, Černá 9, Praha 1

Pozn.: Bylo zažádáno o uznání AKP do kontinuálního vzdělávání klinických psychologů

Aktualizováno Pondělí, 25 Květen 2009 21:27