Navigace
SLEA
SLEA LOGO
Vyhledávání
Pátek, 15 Únor 2019
4. Den logoterapie a existenciální analýzy PDF Tisk Email
Pátek, 25 Duben 2003 21:11

Čtvrtý Den logoterapie a existenciální analýzy s názvem - "Depresivní poruchy a existenciálně analytická terapie" - můžete prohlédnout několik fotografií z této konference

Program 4. logoterapeutického dne:


Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu

pořádá 
4. den logoterapie a existenciální analýzy 
s názvem:

 

"Depresivní poruchy v existenciálně-analytické psychoterapii"

 

 

PROGRAM
Přednášky (9:00 - 13:00) Workshopy (14:30 - 17:30)

¨ "Z temna deprese k barvám světa" - náčrt existenciálně-analytické terapie deprese
PhDr. Jana Božuková

¨ Stárnutí, stáří a depresivní poruchy
PhDr. Jan Müller

¨ Možnosti a meze existenciálně-analytické psychoterapie u těžké poruchy afektivity
PhDr. Dana Krausová

¨ Rozměry deprese
doc. PhDr. Karel Balcar, Csc.

 

¨ "Mám se rád, ráda?"
Mgr. Elena Strupková, Mgr. Jakub Hučín

¨ "Na konci cesty..."
Mgr. Tereza Soukupová, MUDr. Marie Holubová

¨ Druhá základní motivace ve výtvarné tvorbě
PhDr., Ing. Marie Lhotová

¨ Od smutku k radosti
Mgr. Alena Neprašová

¨ Terapie deprese v pozdější fázi - nalézání  hodnot
Mgr. Tomáš Vašák

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé!

Srdečně Vás zveme na již čtvrtý den existenciální analýzy a logoterapie, který pořádá Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu. Těší nás, že se nám daří udržovat tradici každoročního setkávání a nabídnout tak všem zájemcům možnost vzájemného dialogu. Volba našeho letošního tématu není náhodná - depresivní poruchy jsou v ambulancích lékařů, psychiatrů i psychoterapeutů tak časté, že se začíná o depresi hovořit jako o nemoci národa číslo jedna. Depresivní prožívání je psychickým utrpením dnešní doby. Pro nás všechny, kteří se s tímto utrpením ve své profesi setkáváme, by proto mělo být výzvou, nejen takto trpícího člověka přijmout a snažit se mu porozumět, ale i hledat cesty, jak toto jeho utrpení zmírnit.

Referáty a semináře, které tvoří program naší konference, nemohou vyčerpávajícím způsobem obsáhnout celou problematiku fenoménu deprese - chápeme je více jako doplnění diskuse k tématu depresivních stavů a poruch, a jako rozšíření již známých terapeutických konceptů o pohled a přístup existenciální analýzy a logoterapie.

Těšíme se na vaši účast a doufáme, že budeme mít možnost vás na naší konferenci uvítat.

Jana Božuková


Přednášky:

"Z temna deprese k barvám světa" - náčrt existenciálně-analytické terapie deprese
PhDr. Jana Božuková

Člověk, trpící depresivními stavy, nežije uspokojivou a naplňující existenci. Jeho svět je světem negativním, světem viny a podhodnocování se, světem prázdnoty a bezmocnosti. Z kterých kořenů vyrůstá toto deficitní prožívání a především jak a kde vidí existenciální analýza možnosti psychoterapeutického působení při depresivních poruchách, to bude předmětem této přednášky.


Stárnutí, stáří a depresivní poruchy
PhDr. Jan Müller

Užší vymezení pojmu stárnutí, stáří, jednotlivé etapy, hlavní charakteristika. Různé přístupy ke stárnutí a stáří. Hlavní typy depresivních poruch v procesu stárnutí. Terapeutický přístup z hlediska logoterapie a existenciální analýzy. Kasuistika staršího pacienta z depresivní poruchou.


Možnosti a meze existenciálně-analytické psychoterapie u těžké poruchy afektivity
PhDr. Dana Krausová

Současná klasifikace poruch opouští rozdělení na endogenní a exogenní onemocnění. U těžkých poruch afektivity má jednoznačně dominantní místo farmako-logická léčba. Přesto zde nacházíme prostor i pro psychoterapii. Existenciálně-analytické pojetí člověka se opírá o tři dimenze člověka. V noetické dimenzi je to osoba v člověku, svobodné já, které zůstává pacientovi navzdory onemocnění. Umožňuje mu vědomé zacházení s onemoc-něním a zaujetí postoje k onemocnění a ke změněné kvalitě života. V průběhu existenciálně-analytické psychoterapie se může měnit obraz i průběh onemocnění. V jakých možnostech a mezích uvidíme na konkrétním kasuistickém příkladě.


Rozměry deprese
doc. PhDr. Karel Balcar, Csc.

Porozumění depresi vyžaduje vzájemné doplnění pohledů z různých rozměrů lidského života. Příspěvek podává stručný přehled hlavních poznatků a hypotéz o povaze depresivních poruch z hlediska jejich tělesných, duševních a duchovních zdrojů, projevů a účinků. Zvláštní pozornost je věnována přístupu existenciálně-analytickému.

Workshopy:

"Mám se rád, ráda?"
Mgr. Elena Strupková, Mgr. Jakub Hučín

Sebezkušenostní seminář o prožívání vlastní hodnoty.


"Na konci cesty..."
Mgr. Tereza Soukupová, MUDr. Marie Holubová

Workshop přiblíží prostřednictvím kasuistik obraz depresivní poruchy z pohledu existenciální analýzy v situaci nevyléčitelné nemoci.


Druhá základní motivace ve výtvarné tvorbě
PhDr., Ing. Marie Lhotová

Workshop bude zaměřen na způsob práce, kdy prostřednictvím poezie (receptivně), malby a koláže (expresívně) se lze vztahovat k prožitku světa. Cílem je poukázat na možnosti výtvarné tvorby v procesu porozumění, uchopení a akceptace citové dimenze, a to i v případě, je-li ohrožena kladná odpověď na druhou základní podmínku existování.


Od smutku k radosti
Mgr. Alena Neprašová

Tématem workshopu je smutek a radost v životě člověka, existenciálně-analytická práce se smutkem a (znovu-) nalézání radosti. Součástí workshopu bude sebezkušenostní práce s vlastními prožitky.


Terapie deprese v pozdější fázi - nalézání hodnot
Mgr. Tomáš Vašák

Workshop je zaměřen na ten úsek terapie, kdy klient po vytvoření vztahu s terapeutem a po posílení přichází do fáze znovunalézání hodnot ve vnějším světě.

Datum, místo a cena:

Datum: sobota 12. dubna 2003 od 9:00 (registrace účastníků od 8:30)
Cena: 450,- Kč (pro studenty a členy SLEA 280,- Kč)
Místo:
Evangelická teologická fakulta, Černá 9, Praha 1

Pozn.: Akce je uznána AKP do kontinuálního vzdělávání klinických psychologů

Aktualizováno Pondělí, 25 Květen 2009 22:01