Výhody členství v SLEA: Tisk
  • Slevy na akce SLEA -  např. na pravidelně  pořádané konference "Dny logoterapie a existenciální analýzy".
  • Společnost vydává na podzim a na jaře zpravodaj Dialogos, který přináší aktuální informace z dění Společnosti. Členům společnosti je rozesílán zdarma. Viz ukázka čísla zde
  • SLEA vydává Sborník přednášek, který je souborem odborných sdělení, textů a překladů věnujících se různým tématům z pohledu logoterapie a existenciální analýzy. Členové společnosti jej mají se slevou.
  • Knihovna společnosti má v současnosti více jak 100 titulů. Obsahuje převážně zahraniční, ale i české publikace (případně překlady) na téma logoterapie a existenciální analýzy. Knihovna je bezplatně přístupná členům společnosti.
  • Pro uživatele internetu funguje internetová konference, tj. diskusní fórum pro sdílení zkušeností a diskusi nad problémy psychoterapie. Konference je jednak veřejná, která je zaměřená na problematiku psychoterapie obecně, tak i speciální pro členy SLEA, která se soustřeďuje především na logoterapii a existenciální analýzu a informování o činnosti společnosti.
  • Členové mohou bezplatně využít inzerce v adresáři logoterapeuticky a existenciálně-analyticky pracujících členů společnosti (více viz adresář).