Předsednictvo SLEA, o.s. Tisk

Předsedkyně:

PhDr. Dana Krausová

Místopředseda:

PhDr. David Svoboda

Zapisovatel:

Jakub Hučín

Zástupkyně zapisovatele:

MUDr. Irena Zvánovcová

Pokladník:

PhDr. David Svoboda

Zástupce pokladníka:

PhDr. Martin Wagenknecht

Zástupce pro styk s veřejností    

 

Mgr. Alena Vítová

PhDr. Tereza Soukupová

Přísedící:

Mgr. Petr Ptáček

Lektorský tým:

 

 

 

 

 

PhDr. Jana Božuková

PhDr. Dana Krausová

Mgr. Martina Vondrová

PhDr. Martin Wagenknecht

Jakub Hučín

Mgr. Alena Vítová

Smírčí komise:

 

 

PhDr. Dana Davidová

PhDr. Romana Doležalová

Mgr. Elena Strupková

Revizní komise:

 

Mgr. Tomáš Rodný

Ing. Dagmar Wittmayerová

 

Čestná předsedkyně

PhDr. Jana Božuková

Čestný člen:

MUDr. PhDr. Alfried Längle

 

 

Volební období od 19. 3. 2010