Dialogos Tisk
Středa, 29 Duben 2009 14:52

Občasník Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu

Název časopisu vznikl propojením dvou slov: dialog a logos, tedy dvou stěžejních pojmů logoterapie a existenciální analýzy. Dialog - odkazuje k dialogické, vztahové povaze lidské existence, k dialogu člověka se světem a sebou samým. Logos - smysl, je považován za prvořadý motiv lidského života a je jím označena nejlepší možná odpověď člověka na výzvu situace. V řečtině slovo DIALOGOS znamená rozmluvu, což odpovídá naší představě o významu tohoto časopisu.

Rádi bychom, aby byl DIALOGOS platformou pro sdílení informací o dění na poli logoterapie a existenciální analýzy nejen u nás, ale i v "mateřské" GLE (Geselschaft für Logotherapie und Existenzanalyse) v Rakousku a v dalších zemích, kde má GLE své pobočky.

Časopis poskytne prostor překladům odborných textů, recenzím, kazuistikám, informacím o vzdělávacích akcích, kontaktům na odborná pracoviště, terapeuty, ale také osobnějším vyjádřením v podobě anket, rozhovorů a podobně. Rádi bychom docílili vedle obsahové pestrosti i pestrosti formální. Vítáme proto i příspěvky v podobě grafické.

REDAKCE:

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (sazba)

ukázka čísla

 

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Listopad 2010 19:36