Knihovna Tisk
Středa, 29 Duben 2009 15:06

Knihovna SLEA:

Informace o knihovně

Databáze knihovny:

!Knihovna je z důvodů přestěhování od února 2008 k dispozici pouze frekventantům výcviků. Děkujeme za pochopení!

Nyní je možné zakoupit v knihovně SLEA český překlad článku Alfrieda Längleho - "Osobní existenciální analýza" (PEA) jako terapeutický přístup (Die "Personale Existenzanalyse" (PEA) als therapeutisches Konzept) od doc. Karla Balcara. Pro členy SLEA 50,- Kč, pro nečleny 70,- Kč.Informace o knihovně:

Posláním knihovny Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) je získávat a poskytovat informace o logoterapii a existenciální analýze a tím přispívat k šíření myšlenek tohoto psychoterapeutického konceptu. Knihovna obsahuje českou i cizojazyčnou literaturu vztahující se k logoterapii a existenciální analýze včetně časopisů a audiokazet (viz. databáze). Uživatelé knihovny jsou především členové SLEA, ale mohou se jimi stát v případě hlubokého zájmu i nečlenové, kterým zapůjčujeme proti složené kauci. Uživatelem knihovny se stává vlastník čtenářského průkazu, jehož platnost trvá jeden běžný rok od registrace a je nepřenosný (registrační poplatek činí 50,-Kč, pro členy SLEA zdarma). Uživatel knihovny SLEA je povinen řídit se zásadami výpůjčního řádu, dodržet domluvenou výpůjční lhůtu a vrátit vypůjčené dokumenty včas, a to nepoškozené a kompletní. Jestliže je ztratí či poškodí je povinen je nahradit. Knihovna zatím nemá pevně stanovenou výpůjční dobu, ale obvykle je otevřena ve dnech konání výcviků. V případě zájmu lze zaslat e-mail na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript a individuálně se domluvit.

Databáze knih - stav k 23. 03. 2004:

Autor: Název:
Tagungsberichte
GLE Biographie
GLE Das Kind als Person
GLE Mut und Schwermut
GLE Praxis der Personalen Existenzanalyse
GLE Selbstbild und Weltsicht
GLE Wertbegegnung
GLE Süchtig sein. Entstehung, Formen und Behandlung von Abhängigkeiten
GLE Ich kann nicht ... (Behinderung als mensliches Phänomen)
GLE Hysterie
GLE Emotion und Existenz
Publikované přednášky, překlady atd.
Längle, A. Wende ins Existentielle. Aus: Entscheidung zum Sein
Längle, A. Die Wahrheit am Krankenbett. Arzt und Pflege zwischen Sachlichkeit und Menschlichkeit
Längle, A. Angst und Zuversicht in der Begegnung
Längle, A. Dem Leben antworten. Das Prinzip der Verantwortung
Längle, A. Vertrauen- Mut oder Selbstaufgabe?
Längle, A. Der Beitrag der Existenzanalyse zur Psychohygiene
Längle, A. Leben heißt antworten. EA als Sinnerhellung
Längle, A. Wende ins Existentielle. Aus: Entscheidung zum Sein
Längle, A. Kann ich mich auf mein Gefühl verlassen?
Längle, A. Existential analysis the search for an approval life
R. Kühn Sinn und Sein
R. Kühn Die Wirklichkeitsidee und ihre begriffsgeschichtl. Voraussetzungen
Längle, A. Wozu das alles...? Zur Sinnfrage im Alltag
Längle, A. Existentiell orientierte Ansä tze
Längle, A. Existenzanalyze der therapeutischen Beziehung und Logoterapie in der Begegnug
Längle, A. Existenzanalyze und Logoterapie
Frankl, V.E. Grundriß der Existenzanalyze und Logoterapie
Längle, A. Methode der Existenzanalyze Psychotherapie
Längle, A. (ed.) Lexikon der Existenzanalyze und Logotherapie
On - line publikace http://www.slea.cz
Balcar, K. Logoterapie a existenciální analýza Viktora E. Frankla
Balcar, K. Téma víry v poradenství a terapii
Balcar, K. Jakou hodnotu mají hodnoty?
Balcar, K. Logoterapie a existenciální analýza: výcvik a vzdělávání
Längle, A. Nalézt přitakání životu
Längle, A. Životopis
Längle, A. Existenciální škála ESK
Božuková, J. Životopis
Božuková, J. Žít život s vnitřním souhlasem
Frankl, V.E. A přesto říci životu ano
Frankl, V.E. Životopis
Frankl, V.E. Všichni lidé dobré vůle
Wagenknecht,M. Osoba v dialogu
Wagenknecht,M. Teoretická vodítka pro existenciálně-analytickou diagnostiku
Wagenknecht,M. Současné rozpracování a metody existenciální analýzy
Wagenknecht,M. Nástin dalšího vývoje Franklovy existenciální analýzy a logoterapie
Wagenknecht,M. Logoterapie

Wagenknecht,M.

Existenciální analýza

Časopis EXISTENZANALYZE
GLE 1997/3
GLE 1997/2
GLE 1997/1
GLE 1998/3
GLE 1998/1
GLE 1999/3
GLE 1999/2
GLE 1999/3 Publikationsverzeichnis der GLE 1986 - 1999
GLE 2000/2
GLE 2000/1
Knihy
Frankl, V.E. Vůle ke smyslu
Frankl, V.E. Teorie a terapie neuróz
Frankl, V.E. Lékařská péče o duši
Frankl, V.E. Co v mých knihách není
Frankl, V.E. A přesto říci životu ano
Frankl, V.E. Die Sinnfrage in der Psychotherapie
Frankl, V.E. Der Leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie
Frankl, V.E. The Will to Meaning. Foundations and Applications of logotherapy
Frankl, V.E. Theorie und Therapie der Neurosen
Frankl, V.E. Logotherapie und Existenzanalyze
Frankl, V.E. Der unbewußte Gott. Psychotherapie und Religion
Frankl, V.E. . trotzdem Ja zum Leben sagen Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager
Frankl, V.E. The Doctor and the Soul. From Psychotherapy to Logotherapy
Frankl, V.E. Man`s search for Meaning
Frankl, V.E. Ärztliche Seelsorge. Grundlage der Logotherapie und Existenzanalyze
Frankl, V.E. Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute.
Frankl, V.E. Die Psychotherapie in der Praxis
Frankl, V.E. Was nicht in meinen Büchern steht. Lebenserinnerungen
Kolbe, Ch. Heilung oder Hindernis. Religion bei Freud, Adler, Fromm, Jung und Frankl.
Längle, A. Sinnspuren - Dem Leben antworten
Längle, A. Viktor Frankl. Ein Porträt
Längle, A. Sinnvoll leben
Längle, A. Wenn der Sinn zur Frage wird ...
Längle, A. Smysluplně žít - Aplikovaná existenciální analýza
Lukasová, E. Logoterapie ve výchově
Lukasová, E. I tvoje utrpení má smysl
Diplomové a rigorózní práce
Svoboda, D. Skautská výchova z hlediska existenciální analýzy (rigorózní práce)
Wagenknecht, M. Nástin dalšího vývoje Franklovy existenciální analýzy a logoterapie (rigorózní práce)
Straka, Š. Zmysel života a závislosť od alkoholu (diplomová práca)
Audiokazety
Längle, A. Dem Kranken die Wahrheit sagen
Längle, A. Die Angst endlich zu leben
Längle, A. Die Person und der andere
Längle, A. Frauenselbsthilfe nach Krebs
Längle, A. Kann ich mich auf mein Gefühl verlassen?
Gekürzter Vortrag des Landesstudios Vorarlberg. Reihe "Fragen unseres Daseins"
Längle, A. Leben als Schicksal (Bedingungen u. Grenzen menschl. Existenz)
Längle, A. Leben heißt Antwort geben
Längle, A. Lebenssinn und Psychofrust. Basler Psychotherapietage
Längle, A. Personale Existenzanalyse als therapeutisches Konzept
Längle, A. Vom Sinn des Lebens. Gedenkvortrag für V. Frankl
Längle, A. Vom Sinn des Lebens. Gedenkvortrag für V. Frankl
ORF - Kurzfassung und Hörfunkbearbeitung
Längle, A. Von Sinn des Lebens
Längle, A. Was den Menschen bewegt

 

Aktualizováno Středa, 29 Duben 2009 16:08