Navigace
SLEA Odkazy Společnosti poskytující psychoterapeutický výcvik
SLEA LOGO
Vyhledávání
Úterý, 19 Březen 2019
Odkazy
Display # 
Číslo Web Link Hits
1   Link   Česká systemická společnost
Společenství profesionálů, kteří při své práci využívají systemický přístup (konstruktivismus, kybernetiku, teorii autopoiesy, systémové teorie…)
782
2   Link   Gestalt terapie
Gestalt terapie je humanistický směr v psychoterapii a organizačním poradenství, který má své kořeny v psychoanalýze, gestalt psychologii a fenomenologii. Inspiruje se také existencialismem, holismem a východními duchovními naukami, v prvé řadě zen-buddhismem.
733
3   Link   Institut pro systemickou zkušenost
Privátním vzdělávací a klinický institut, zaměřený na teoretický a praktický rozvoj systemického myšlení v následujících oblastech:
• rozvojové výcvikové programy v oblasti systemické psychoterapie a systemického
poradenství
• permanentní rozvoj systemické praxe a metodologie propojené s výzkumem
• vzdělávání a servis v oblasti systemického koučování a rozvoje organizací
• podpora odborného růstu účastnic/účastníků výcvikových programů jejich zapojením
do připravovaných projektů institutu
• podpora rozvoje odborné spolupráce s domácími i zahraničními kolegy/němi
820
4   Link   Institut rodinné terapie Praha
Systemická terapie se zabývá významnými vztahovými systémy, jednotlivci a dvojicemi, hlavně ale rodinami s dětmi.
776
5   Link   Institut Virginie Satirové
Satirová vycházela z předpokladu, že jedince je možné pochopit a léčit pouze v sociálním kontextu, především pak v kontextu rodiny. Rodinu považuje za systém tvořený nejen jednotlivými prvky, ale především vztahy mezi těmito prvky. Terapii pak zaměřuje právě na vztahy mezi členy rodiny - na jejich způsob komunikace.
772
6   Link   Ipipapp
Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství ( IPIPAPP ) se zrodil 22. dubna 1992 jako občanské sdružení, v roce 1995 se transformoval na společnost s ručením omezeným. Jeho POSLÁNÍM je rozvíjet, zprostředkovat a poskytovat kvalitní poznatky i praktické dovednosti z psychologie, psychoterapie, duševní hygieny a jiných věd o člověku.
977
7   Link   Pražská psychoterapeutická fakulta
Pražská vysoká škola psychosociálních studií
778