Navigace
SLEA Výcvik v LT a EA Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze
SLEA LOGO
Vyhledávání
Úterý, 21 Leden 2020
Psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze PDF Tisk Email
Neděle, 06 Leden 2008 17:36

Cílová skupina:
Výcvik je určený pro zájemce z řad psychologů, lékařů, pedagogů, teologů, sociálních pracovníků, eventuálně studentů daných profesí v druhé polovině studia.

Charakteristika vzdělávání:
Výcvik poskytuje psychoterapeutické vzdělání v existenciální analýze a logoterapii, je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví a splňující kritéria Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody.

Existenciální analýza je fenomenologicko-osobní psychoterapeutická metoda, která pracuje s duševními poruchami, jako jsou úzkosti, strach, deprese, závislosti, psychózy, psychosomatické nemoci aj. Směřuje k existenci, kterou se rozumí smysluplný, ve svobodě a zodpovědnosti utvářený život. Vede pacienta k emocionálně svobodnému prožívání, k autentickému zaujímání postojů a k vlastnímu svobodnému a zodpovědnému zacházení s životem, tzn. se sebou a s okolním světem. Takto pojatá psychoterapeutická metoda není omezena jen na vnější požadavky smyslu, ale i na vnitřní prožívání subjektu. Snaží se mobilizovat všechny podmínky k plné osobní existenci. Základní metodou je fenomenologická analýza převážně verbálně vyvolaných procesů.

Struktura výcviku:
Výcvik tvoří seminární a supervizní část. Seminární část výcviku trvá 4roky, probíhá formou třídenních bloků a je rozdělena do těchto dvou částí:

 1. Základní vzdělávání - těžištěm základního vzdělávání je zprostředkování teorie existenciální analýzy a logoterapie na podkladě sebezkušenosti (individuální i skupinové), trvá přibližně dva a čtvrt roku (tj. 16 bloků).

 2. Klinická část - klinické vzdělávání přibližuje fenomenologické obrazy jednotlivých klinických poruch, jejich diagnostiku a terapii. Tato část trvá přibližně jeden a třičtvrtě roku (tj. 12 bloků).

  Po úspěšném zvládnutí obou částí získává frekventant statut psychoterapeuta pracujícího pod supervizí.

Supervizní část výcviku je v  rozsahu 150-ti hodin  Frekventant výcviku musí doložit 600 hodin vlastní psychoterapeutické práce s klientem. Délka celé supervizní části závisí na aktivitě a možnostech frekventantů.

Cena výcviku:
Cena výcviku je 3 500 Kč za jeden třídenní blok vzdělávání.

Kriteria pro přijetí do výcviku:

 • Minimální věk 24 let
 • Absolvování přijímacího řízení

Přijímací řízení:

 • 2 individuální pohovory
 • Skupinový přijímací seminář

Kritéria pro ukončení výcviku:

 • Pravidelná a aktivní účast na výcvikových aktivitách. Jestliže účastník chybí více, než jeden třídenní blok v jednom roce, musí být tyto zameškané hodiny nahrazeny v jiných kurzech.
 • Minimálně 70 hod. individuální sebezkušenosti průběžně během výcviku
 • Úspěšné absolvování písemných zkoušek na konci základní i klinické části.
 • Absolvování 60-ti hodin dalšího vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze (konference, workshopy, přednášky apod.).
 • Absolvování praxe v pomáhající profesi v rozsahu 600 hodin, která zahrnuje 150 hodin na psychiatrickém pracovišti. Frekventanti, kteří pracovali nebo pracují v oboru, tuto podmínku již pravděpodobně splňují.
 • Vypracování písemné práce v rozsahu minimálně 30 stran. Tato práce může být zaměřena teoreticky i prakticky na témata, příp. aplikaci existenciální analýzy a logoterapie. Práci hodnotí dva posuzovatelé, vedoucí práce a další člen lektorského týmu, kterého si frekventant vybírá.
Aktualizováno Sobota, 15 Říjen 2011 07:22