Navigace
SLEA Výcvik v LT a EA Poradenské vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze
SLEA LOGO
Vyhledávání
Úterý, 21 Leden 2020
Poradenské vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze PDF Tisk Email
Neděle, 06 Leden 2008 17:37

Cílová skupina:
Výcvik je určený pro zájemce z řad pedagogů, duchovních a pastoračních pracovníků, speciálních pedagogů, lékařů, psychologů, středního zdravotnického personálu, vychovatelů a trenérů managementu, event. studentů daných profesí v druhé polovině studia.

Charakteristika vzdělávání
Vzdělání, které je doprovodné k vlastnímu vzdělání a rozvíjející vlastní profesní dovednost. Výcvik poskytuje průpravu k práci s lidmi v krizích, v konfliktních situacích, v situacích ztráty orientace a smyslu, s lehkými nebo středně těžkými neurotickými potížemi. Výcvik poskytuje také kompetenci k doprovázení lidí konfrontovaných s těžkým nezměnitelným utrpením. Výcvik neposkytuje vzdělání pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody.

Struktura výcviku:
Výcvik tvoří seminární a supervizní část. Seminární část výcviku trvá 2roky a 7 dní a je rozdělena do těchto částí:

 1. Základního vzdělání v rozsahu 300 hod. formou 4-6-ti denních setkání (cca 3x do roka po dobu dvou let).
 2. Klinická část v rozsahu 60 hod. (tzn. 7 dní) úvodu do diagnostiky, fenomenologie klinických obrazů duševních poruch a aplikace v praxi.

Supervizní část následuje po seminární části výcviku v rozsahu 90-ti hodin. Její délka závisí na aktivitě a možnostech frekventantů.

Kriteria pro přijetí do výcviku:

 1. Min. věk 21 let
 2. Absolvování přijímacího řízení

Přijímací řízení:

 1. Individuální pohovor
 2. Skupinový přijímací seminář

Kriteria pro ukončení výcviku:

 1. Pro získání osvědčení je požadovaná pravidelná a aktivní účast na výcvikových aktivitách. Jestliže účastník chybí více, než dva dny v jednom roce, musí být tyto zameškané hodiny nahrazeny v jiných kurzech.
 2. Minimálně 30 hod. individuální sebezkušenost průběžně během výcviku
 3. Základní vzdělání je ukončeno písemnou zkouškou.
 4. Během doby výcviku je absolvent povinen zúčastnit se dvou akcí dalšího vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze (konference, workshopy, přednáška apod.).
 5. Písemná práce v rozsahu cca 15 stran. Tato práce může být zaměřena teoreticky i prakticky na témata, příp. aplikaci existenciální analýzy a logoterapie.