Navigace
SLEA Výcvik v LT a EA
SLEA LOGO
Vyhledávání
Středa, 23 Leden 2019
Výcvik v LT a EA


Akreditace vzdělávacího programu LT a EA PDF Tisk Email
Středa, 18 Březen 2009 21:06
Výcviky probíhají podle osnov Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA), které byly vypracovány podle pravidel rakouské Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE) . Vzdělávací institut SLEA byl akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP.
Aktualizováno Pátek, 01 Květen 2009 19:56
 
Supervize PDF Tisk Email
Středa, 07 Leden 2009 23:18

Frekventanti výcvikových skupin mohou využít termíny supervizí, které poskytují lektoři:

Jana Božuková

Dana Krausová 

Martina Vondrová

Aktualizováno Čtvrtek, 25 Listopad 2010 19:43
 
Informace o přijímacím řízení PDF Tisk Email
Neděle, 06 Leden 2008 17:55

 

 

Přijímací řízení se skládá ze dvou částí:

 1. dvou přijímacích pohovorů
 2. přijímacího semináře

Zájemce o psychoterapeutický výcvik je povinen absolvovat dva přijímací pohovory. Jeden u vedoucího lektora výcviku, druhý u jednoho z terapeutů - PhDr. Dany Krausové,  Mgr. Martiny Vondrové, PhDr. Martina Wagenknechta. Pohovory si mohou zájemci individuálně telefonicky domluvit. Cena jednoho vstupního pohovoru je 700 Kč. V případě přijetí vám budou započteny do sebezkušenostních hodin. Poplatek za přijímací pohovory uhradíte na místě.

Na přijímací dvoudenní seminář jsou pozváni uchazeči, kteří jsou vybráni již na základě přijímacích pohovorů. Seminář slouží frekventaktům k jejich definitivnímu rozhodnutí pro výcvik na základě vlastní zkušenosti se skupinou, s lektory, způsobem práce a organizace. Lektoři také mají  poslední možnost říci ano či ne k vybraným frekventantům.

Do výcviku se mohou hlásit uchazeči od 24 let včetně. O výsledku pohovorů budete písemně informováni přibližně do dvou týdnů od absolvování obou pohovorů.

Kontakty a místa konání pohovorů:

 • PhDr. Dana Krausová
  Poliklinika Lípa Centrum
  Seydlerova 2451, 2.patro
  Praha 5, Nové Butovice (metro B)
  tel.: 606 880 273
  e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Mgr.  Martina Vondrová
  Laetitia
  Hořická ul. 50/20
  Hradec Králové 500 02
 • tel.: 603 719 343 
  e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • PhDr. Martin Wagenknecht
 • Endokrinologický ústav
 • Národní třída 8, Praha 1 - Nové Město
 • tel.: 224 905 200, 723 800 212
 • e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Endokrinologický ústav

Národní třída 8, Praha 1 - Nové Město

+420224905200

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Neděle, 14 Listopad 2010 18:32
 
Historie výcviků u nás PDF Tisk Email
Neděle, 06 Leden 2008 17:40
V roce 1996 otevřelo Psychologické sdružení PROPSY za podpory PhDr. Hany Junové v Praze pětiletý psychoterapeutický výcvik. Výcvik garantuje rakouská Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE) . Výcvik vede PhDr. Jana Božuková , blízká spolupracovnice MUDr. et PhDr. Alfrieda Längleho .
Členové prvního běhu výcviku založili v roce 1998 "Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu" (SLEA), která nyní spolupořádá výcviky u nás.
 
Poradenské vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze PDF Tisk Email
Neděle, 06 Leden 2008 17:37

Cílová skupina:
Výcvik je určený pro zájemce z řad pedagogů, duchovních a pastoračních pracovníků, speciálních pedagogů, lékařů, psychologů, středního zdravotnického personálu, vychovatelů a trenérů managementu, event. studentů daných profesí v druhé polovině studia.

Charakteristika vzdělávání
Vzdělání, které je doprovodné k vlastnímu vzdělání a rozvíjející vlastní profesní dovednost. Výcvik poskytuje průpravu k práci s lidmi v krizích, v konfliktních situacích, v situacích ztráty orientace a smyslu, s lehkými nebo středně těžkými neurotickými potížemi. Výcvik poskytuje také kompetenci k doprovázení lidí konfrontovaných s těžkým nezměnitelným utrpením. Výcvik neposkytuje vzdělání pro výkon psychoterapie jako samostatné léčebné metody.

Struktura výcviku:
Výcvik tvoří seminární a supervizní část. Seminární část výcviku trvá 2roky a 7 dní a je rozdělena do těchto částí:

 1. Základního vzdělání v rozsahu 300 hod. formou 4-6-ti denních setkání (cca 3x do roka po dobu dvou let).
 2. Klinická část v rozsahu 60 hod. (tzn. 7 dní) úvodu do diagnostiky, fenomenologie klinických obrazů duševních poruch a aplikace v praxi.

Supervizní část následuje po seminární části výcviku v rozsahu 90-ti hodin. Její délka závisí na aktivitě a možnostech frekventantů.

Kriteria pro přijetí do výcviku:

 1. Min. věk 21 let
 2. Absolvování přijímacího řízení

Přijímací řízení:

 1. Individuální pohovor
 2. Skupinový přijímací seminář

Kriteria pro ukončení výcviku:

 1. Pro získání osvědčení je požadovaná pravidelná a aktivní účast na výcvikových aktivitách. Jestliže účastník chybí více, než dva dny v jednom roce, musí být tyto zameškané hodiny nahrazeny v jiných kurzech.
 2. Minimálně 30 hod. individuální sebezkušenost průběžně během výcviku
 3. Základní vzdělání je ukončeno písemnou zkouškou.
 4. Během doby výcviku je absolvent povinen zúčastnit se dvou akcí dalšího vzdělávání v logoterapii a existenciální analýze (konference, workshopy, přednáška apod.).
 5. Písemná práce v rozsahu cca 15 stran. Tato práce může být zaměřena teoreticky i prakticky na témata, příp. aplikaci existenciální analýzy a logoterapie.
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL