Občanské sdružení Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, o.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii. Svou činností navazuje na odkaz zakladatele logoterapie a existenciální analýzy rakouského lékaře, neurologa a psychiatra Viktora Emila Frankla (1905-1997) a jeho přímého žáka lékaře a psychiatra DDr. Alfrieda Längleho (1951). Längle rozpracoval pojetí existenciální analýzy pro praktické použití v práci s pacienty, a dal tak vzniknout existenciální analýze jako svébytné psychoterapeutické metodě.

Cílem občanského sdružení je vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii. Své cíle SLEA naplňuje především pořádáním akreditovaných psychoterapeutických výcviků v existenciální analýze pro oblast zdravotnictví, organizováním odborných konferencí a podporou publikační činnosti. Plné znění stanov Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. naleznete zde, přihlásit do společnosti se můžete zde.

Aktuálně:

13. den existenciální analýzy a logoterapie

                             s názvem

           "Téma spirituality v psychoterapii"

                 se bude konat 18.4. 2015. 
                          Leták ke stažení zde

 

Zveme kolegy na 5. ročník Mezinárodního psychoterapeutického sympózia, které proběhne v Brně ve dnech 21. – 23. 5. 2015 a nese téma Výcviky, Vzdělávání v psychoterapii. Pro více informací viz http://psychoterapie.fss.muni.cz/sympozium


Chystáme otevřít nový seminář "Párová terapie" více informací zde

Nové vedení SLEA

V květnu letošního roku proběhly volby do vedení společnosti.

Více zde

Psychoterapeutický výcvik

Výcviková skupina XII. běhu psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii je již naplněna. Další zájemci mohou být v tuto chvíli přijati již jen na místo náhradníků. 

Výcvik v traumaterapii

Třetí běh krátkého výcviku v traumaterapii (více informací zde) je již zcela naplněn. Pro velký zájem plánujeme otevřít další informace budou zde na stránkách.

     Třetí seminář "Terapie dětí"- více informací zde.


      SLEA Slovensko

www.slea.sk
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu