Občanské sdružení Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, o.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii. Svou činností navazuje na odkaz zakladatele logoterapie a existenciální analýzy rakouského lékaře, neurologa a psychiatra Viktora Emila Frankla (1905-1997) a jeho přímého žáka lékaře a psychiatra DDr. Alfrieda Längleho (1951). Längle rozpracoval pojetí existenciální analýzy pro praktické použití v práci s pacienty, a dal tak vzniknout existenciální analýze jako svébytné psychoterapeutické metodě.

Cílem občanského sdružení je vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii. Své cíle SLEA naplňuje především pořádáním akreditovaných psychoterapeutických výcviků v existenciální analýze pro oblast zdravotnictví, organizováním odborných konferencí a podporou publikační činnosti. Plné znění stanov Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. naleznete zde, přihlásit do společnosti se můžete zde.

Aktuálně:

12. den existenciální analýzy a logoterapie - Logoden 2014

Srdečně zveme 12. dubna 2014 na konferenci existenciální analýzy a logoterapie na téma: Úskalí psychoterapie poruch osobnosti. Kromě přednášek existenciální analýzy a logoterapie zazní i pohled psychoanalýzy, KBT a systemického přístupu. Součástí konference bude i panelová diskuze přednášejících.  Místo konání: Psychiatrická nemocnice Bohnice, začátek je v 9.00. Program zde.

Psychoterapeutický výcvik 

Otevření XII. běhu psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii je plánováno na jaro 2015. Přijímací pohovory začnou na podzim 2014.

Výcvik v traumaterapii

připravujeme třetí běh krátkého výcviku v traumaterapii. Více informací zde.

Druhý seminář "Terapie dětí"- více informací zde.


SLEA Slovensko

www.slea.sk

Výcvik v traumaterapii

probíhá  2. běh výcviku v traumaterapii. Více informací zde.
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu