Občanské sdružení Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, o.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii. Svou činností navazuje na odkaz zakladatele logoterapie a existenciální analýzy rakouského lékaře, neurologa a psychiatra Viktora Emila Frankla (1905-1997) a jeho přímého žáka lékaře a psychiatra DDr. Alfrieda Längleho (1951). Längle rozpracoval pojetí existenciální analýzy pro praktické použití v práci s pacienty, a dal tak vzniknout existenciální analýze jako svébytné psychoterapeutické metodě.

Cílem občanského sdružení je vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii. Své cíle SLEA naplňuje především pořádáním akreditovaných psychoterapeutických výcviků v existenciální analýze pro oblast zdravotnictví, organizováním odborných konferencí a podporou publikační činnosti. Plné znění stanov Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. naleznete zde, přihlásit do společnosti se můžete zde.

Aktuálně:

Psychoterapeutický výcvik

Výcviková skupina XII. běhu psychoterapeutického výcviku v existenciální analýze a logoterapii je již naplněna. Další zájemci mohou být v tuto chvíli přijati již jen na místo náhradníků. 

Výcvik v traumaterapii

Třetí běh krátkého výcviku v traumaterapii (více informací zde) je již zcela naplněn. Pro velký zájem plánujeme otevřít další informace budou zde na stránkách.

Chystáme otevřít nový seminář "Párová terapie" více informací zde

Třetí seminář "Terapie dětí"- více informací zde.Zveme kolegy na 5. ročník Mezinárodního psychoterapeutického sympózia, které proběhne v Brně ve dnech 21. – 23. 5. 2015 a nese téma Výcviky, Vzdělávání v psychoterapii. Pro více informací viz http://psychoterapie.fss.muni.cz/sympoziumNové vedení SLEA

V květnu roku 2014 proběhly volby do vedení společnosti.

Více zde


SLEA Slovensko

www.slea.sk
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu