Občanské sdružení Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, o.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii. Svou činností navazuje na odkaz zakladatele logoterapie a existenciální analýzy rakouského lékaře, neurologa a psychiatra Viktora Emila Frankla (1905-1997) a jeho přímého žáka lékaře a psychiatra DDr. Alfrieda Längleho (1951). Längle rozpracoval pojetí existenciální analýzy pro praktické použití v práci s pacienty, a dal tak vzniknout existenciální analýze jako svébytné psychoterapeutické metodě.

Cílem občanského sdružení je vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii. Své cíle SLEA naplňuje především pořádáním akreditovaných psychoterapeutických výcviků v existenciální analýze pro oblast zdravotnictví, organizováním odborných konferencí a podporou publikační činnosti. Plné znění stanov Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. naleznete zde, přihlásit do společnosti se můžete zde.

Aktuálně:

Psychoterapeutický výcvik - XIII. běh psychoterapeutického výcviku začne v červnu 2016. Výcvik povedou lektoři Martina Vondrová a Martin Wagenknecht. Přijímací pohovory začnou od července 2015. Bližší informace zde.

13. den existenciální analýzy a logoterapie se bude konat 16. 4. 2016 v Divadle Za plotem, (PNB, Ústavní 91, Praha 8) s tématem „13. komnata psychoterapeuta – S čím se potýkáme v psychoterapii“. (informace o akci bude průběžně aktualizována)

2. deň existenciálnej analýzy a logoterapie

SLEA Slovensko pořádá dne 24.10. 2015 2. deň existenciálnej analýzy a logoterapie v Bratislavě. Název je "Dnešná doba a strach". Více informací na www.slea.sk

Výcvik v traumaterapii

Třetí běh krátkého výcviku v traumaterapii (více informací zde) je již zcela naplněn. Pro velký zájem plánujeme otevřít další informace budou zde na stránkách.

Chystáme otevřít nový seminář "Párová terapie" více informací zde

Třetí seminář "Terapie dětí"- více informací zde.
Nové vedení SLEA

V květnu roku 2014 proběhly volby do vedení společnosti.

Více zde


SLEA Slovensko

www.slea.sk
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu